FATIMA 2024

Zveme na pouť po Portugalsku 5. - 10. září 2024 !