NOUZOVÝ STAV

Od středy 14.10. smí do kostela vstoupit jen 6 lidí,

což znamená jen 4 počítaje faráře a kostelníka. 

Pořad mší svatých je zachován, přicházejte jen když máte intenci.

V neděli bude přenášená jedna mše sv. z kaple v Lužné