Kontakty

Duchovní správce

P. RNDr. ThLic. Jiří Kučera, M.A., MBA, PhD
Římskokatolická farnost Valašská Polanka
Valašská Polanka 82             
Valašská Polanka 756 11 

telefon: 576 510 037
email: favalasskapolanka@ado.cz

Číslo bankovního účtu: 258793626/0300

 

Katechetka

Mgr. Jana Srbová 
telefon: 725611694
Na ZŠ ve Valašské Polance probíhá ve všech ročnících výuka náboženství včetně přípravy dětí na první sv. přijímání.

Varhaník

Miloslav Kozubík
telefon: 737867666
Zpravidla hraje při mši svaté v neděle i  ve všední dny. Varhanní doprovod při jiných obřadech – zejména při pohřbech je potřeba dohodnout v dostatečném předstihu.

Hrobník

Václav Filgas
telefon: 739 867 173
Protože pracuje externě je potřeba termín pohřbu „do země“ dohodnout nejprve s hrobníkem, aby měl pro vykopání hrobu dostatek času.

Malá schola

Vedoucí: Johana Kostková
Telefon: 773622605
Email: valasskapolankaschola@gmail.com
Děti zpívají při bohoslužbách (pravidelně při nedělní 2. mši svaté), na festivalech i při kulturně společenských událostech v obci (Živý Betlém, vítání občánků apod.). Scházejí se v klubovně na faře. Vedoucí pro členy pořádají i letní tábor.

Ministranti

Vedoucí: Josef Grycman
Kromě služeb při bohoslužbách u oltáře chodí po Tříkrálové koledě, při svatotýdenním „klabotání“ po dědině, i po vánoční koledě, účinkují při Živém Betlémě.

Dechová kapela

Vedoucí: Pavel Martinka
telefon: 732180578
Kapela hudebně provází zejména smuteční obřady, ale i různé církevní slavnosti a události.

Kostelnictví a úklid kostela

Josef Starůstka, Iveta Kozubíková

Pastorační rada

P. Jiří Kučera, Ludmila Grycmanová, Jan Kozubík, Marek Matůš, Petr Kundera, Jana Srbová, Josef Ondra, Marie Martinková

Ekonomická rada

P. Jiří Kučera, Petr Kundera, Josef Daněk, Jan Kozubík