Odchod P. Jozefa Berece

 Fotografie z rozloučení - http://www.ramok.com/fotogalerie-2013-seznam-galerii/rozlouceni-farniku-...

V závěru měsíce února jsme se rozloučili s naším dlouholetým duchovním správcem P. Jozefem Berecem SVD. V neděli 24.2. mu  při slavnostní bohoslužbě spolu s námi přijeli poděkovat rovněž generální vikář naší arcidiecéze Mons. Nuzík, provinciál verbistů P. Halama, a další přátelé z řad kněží. "Náš" otec Jozef bude nyní pobývat na adrese

Letní tábor 2012 - shrnutí

Tak letošní tábor už je za námi. Jsme rádi, že se nikomu nic vážného nestalo (až na jedno rozbité koleno), že nikdo neonemocněl a že všechno dobře dopadlo :-)

Nezbývá než poděkovat - všem kuchařkám: Hance Kročilové, Janě Hyžákové a Jitce Matůšové, všem vedoucím: Jardovi Zemánkovi, Pepovi Grycmanovi, Máří Šimkové, Vojtovi Kozubíkovi (mladší), Štěpánovi Kozubíkovi a Ondrovi Šimkovi.

Děkujume taky všem, kdo podpořili tábor finančně: Obecnímu úřadu Valašská Polanka, farnosti Valašská Polanka, firmě Kovar s. r. o. a Obecnímu úřadu Lužná.

Den 5.

Středa. Při bitvě s piráty jsme získali tajnou mapu s cestou k pokladu faraónů. Proto jsme se časně ráno vydali na výpravu k jeho získání. Nejdříve jsme ovšem museli rozluštit nám dosud neznámé znaky. Po vyřešení tohoto nelehkého úkolu jsme získali návod a zjistili jsme směr cesty kudy se vypravit. Cesta vedla přes neprobádaná území, husté křoviny, kde na nás čekaly léčky a různé zkoušky, například lukostřelba, museli jsme absolvovat cestu slepců, vylovit klíče z hluboké tůně s ledovou horskou vodou, hloubka cca. 2,5 m.

Den 4.

Úterý. Po ranní rozcvičce a vydatné snídani, jsme se rozhodli uspořádat sportovní zápolení, abychom naše táborníky přivedli na jiné myšlenky. Zápolili jsme v různých disciplínách, např. potápění, držení polena, lukostřelba na živý terč :-), hledání talismanu ve zbytcích a odpadcích, hod na koš a další. Nálada v táboře se hodně zlepšila. Po ukončení zápolení jsme vyhlásili nejlepší borce:


1. Hanka Lišková
2. – 3. Terka Hyžáková
2. – 3. Viktorka Zemánková

1. Matěj Kovář
2. Filip Matůš
3. Jakub Dorňák

Den 3.

Pondělí. Dnešní den jsme započali velmi brzy: úderem půlnoci jsme začali plnit bobříka odvahy. Místní domorodci nás vzbudili a chtěli nám ukázat krásy místního pohřebiště. Prý je to nejkrásnější přesně o půlnoci. Mnozí z nás se sice zdráhali, ale protože jsme měli strach, že urazíme jejich božstvo absolvoval každý stezku za jasné noci. Našli se i takoví, kteří se odhodlali až na pátý pokus. Ale nebylo se čemu divit, protože někteří se vraceli se zježenými vlasy.

Den 2. (doplněny fotky)

Dnes večer cérky složily písničku, kde vlastně je shrnut celý dnešní den. Protože si ji nemůžete poslechnout, tak alespoň slova (nápěv na písničku Anděl  – Karel Kryl):

Hned jak jsme se probudili,
bubnovali nám kapky
na okna našich pokojů,
v kterých jsme prvně spali.
Pak byla těžká rozcvička
v dešti a s pláštěnkama.
Pak jsme si dali do nosu
a dobrotama sa cpali.
 

Den 1.

Po roce jsme se opět vydali na výpravu „Po stopách Egypťana Sinuheta“. Na cestu jsme se nalodili v našem domovském přístavu ve Valašské Polance. Hned na začátku jsme museli za cestu zaplatit měděnými kroužky u pana průvodčího. Plavba proběhla bez větších problémů, kromě drobné epizody s nervózní starší paní – asi měla mořskou nemoc. Po přistání ve Vysokých Žibřidovicích nás zastihla průtrž mračen (alias menší deštík). A protože jsme chtěli ušetřit poslední zbylé peníze, nenajali jsme si velbloudy, takže poslední úsek cesty jsme museli zvládnout po vlastních.

Dětský letní tábor

Tak jako v minulých letech, tak i letos se uskutešní dětský letní tábor. Pojedeme stejně jako minulý rok na faru do Vysokých Žibřidochovic. Tábor se uskuteční od 21. července do 26. července. Přihlásit své děti můžete do 10. července u Marka Matůše (tel. 774 118 716).

Plakát najdete v přiloženém souboru.

P.S.: Zážitky z minulých táborů můžete najít zde.

Stránky