Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ohlášky od 21.5.

intence od 21.5.

Pořad bohoslužeb

Obvyklý pořad bohoslužeb, který může být pozměněn.

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A., CSP

Májové

         Májový Rozvrh Bohoslužeb

  Pondělí                  májová v 17:45, mše v 18:30

 Úterý                      májová v 18:00

 

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko