Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Biblické Hodinky postní doba 2017

Ohlášky od 19.3.2017

Intence od 19.3.2017

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Postní Almužna 2017

Pastýřský List na postní dobu 2017

FÓRUM MLÁDEŽE celostátní - hodnocení a návrhy

Postní doba 2017 - duchovní přednášky

Zimní čas bohoslužeb od 1.11.2016

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A. 737-142-935 Faust2013@seznam.cz

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko