Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Farní Pouť po Itálii a za Sv.Otcem 2019

ohlášky od 9.12.

intence od 9.12.

Pastýřský list k adventu 2018

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A., CSP ............ tel. 774-694-589

Pořad bohoslužeb

Obvyklý pořad bohoslužeb, který může být pozměněn. Přesný rozpis můžete nalézt v ohláškách na daný týden.

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko