Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
Biblický citát na dnešní den
Nic není skryto, co nebude zjeveno. (Lk 8,17)

Ohlášky od 24.9.

Intence od 24.9.

Nový ROZVRH mší svatých

                          

                                     POZOR !

Od 1.9.2017 budou všechny večerní mše sv. v 17:45,

jak v létě, tak v zimě. Čtvrteční mše sv. zůstává v 6:30

Pořad bohoslužeb

Obvyklý pořad bohoslužeb, který může být pozměněn. Přesný rozpis můžete nalézt v ohláškách na daný týden.

Pastýřský list biskupů k Fatimskému výročí

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A., CSP

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko