Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Pouť na Hostýn

Ohlášky od 23.4.

Intence od 23.4.

Seminář "Žena v Církvi" 27.4.2017 na Vsetíně

Letní Pořad Bohoslužeb

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

FÓRUM MLÁDEŽE celostátní - hodnocení a návrhy

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A. 737-142-935 Faust2013@seznam.cz

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko