Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
Biblický citát na dnešní den
Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68)

Ohlášky od 15.4.

Intence od 15.4.

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Pouť do Svaté Země 8.10. - 15.10. 2018 s P. Jiřím Kučerou

VYPRODÁNA - bereme náhradníky !  Přihlaste se na favalasskapolanka@ado.cz    ...

Příprava na biřmování v 2018

                                                           Příprava na Biřmování ve Valašské Polance, 2018

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A., CSP ............ tel. 774-694-589

Nový ROZVRH mší svatých

                          

                                     POZOR !

Od 1.9.2017 budou všechny večerní mše sv. v 17:45,

jak v létě, tak v zimě. Čtvrteční mše sv. zůstává v 6:30

Pořad bohoslužeb

Obvyklý pořad bohoslužeb, který může být pozměněn. Přesný rozpis můžete nalézt v ohláškách na daný týden.

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko