Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
Biblický citát na dnešní den
Proč toto pokolení žádá znamení? (Mk 8,12)

ohlášky od 24.2.

ohlášky od 17.2.

intence od 24.2.

intence od 17.2.

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko