Valašské dechovky na sv. Hostýně

V neděli 11. srpna  polanští muzikanti spolu se svými kamarády z dechovek ve valašském regionu uspořádali 1. ročník pouti valašskýchdechových hudeb na sv. Hostýně. Mši svatou sloužil biskup Josef Hrdlička  a pouti se zůčastnilo nemalé množství potníků z širokého okolí. Po mši svaté muzikanti zahráli společně několik skladeb a poté se jednotlivé kapely rozešly po celém hostýnském kopci a už samostatně zahrály k poslechu všem, kdo se u nich nachvíli zastavili. Dá-li Bůh, bude se příští rok konat 2. ročník muzikantské pouti a to v neděli 10.8. 2014. Zde najdete několik fotek.http://www.hostyn.cz/imag/13_08/muzikanti/index.html