P. Jiří nemocen

Drazí farníci, po několika dnech s teplotami téměř 40C mne na interně dali do týdenní domácí karantény s antibiotiky.

COVID test byl proveden a výsledky přijdou zítra. Omlouvám se, sám jsem takovou věc ještě nezažil.

Program liturgie na tento týden:

Pondělí, Středa, Pátek bude bohoslužba Slova v 17:45.

Ve čtvrtek a v sobotu žádné mše sv. nebudou. 

Prosím Lužňáky, aby na nedělní mši sv. přišli výjimečně v neděli do Polanky.

Děkuji za pochopení a prosím o modlitbu.  

 

P. Jiří