Zápis ze zasedání farní rady ze dne 25. ledna 2014