pouť do Svaté země 2023

Drazí přátelé, poutníci a kolegové,

počet 52 uzavřel přihlášky na pouť do Izraele 28.4.-5.5.2023 !

Pokračujte v přihlašování jako eventuální náhradníci...