Novokněz P.Pavel Zaczyk navštívil Polanku

V pondělí 26.7. sloužil v našem kostele mši sv. novokněz P. Pawel Zaczyk, který jako jáhen sloužil ve Vsetíně a v současné době odchází působit jako kaplan do Šumperka. V promluvě nám m.j. pověděl, že si naše Valašsko oblíbil a že by se někdy rád vrátil  nazpět. Na závěr udělil přítomným věřícím své novokněžské požehnání. Děti ze scholy, které bohoslužbu doprovázely svým zpěvem mu předaly kytičku a malý dárek od všech farníků.