Den 5.

Středa. Při bitvě s piráty jsme získali tajnou mapu s cestou k pokladu faraónů. Proto jsme se časně ráno vydali na výpravu k jeho získání. Nejdříve jsme ovšem museli rozluštit nám dosud neznámé znaky. Po vyřešení tohoto nelehkého úkolu jsme získali návod a zjistili jsme směr cesty kudy se vypravit. Cesta vedla přes neprobádaná území, husté křoviny, kde na nás čekaly léčky a různé zkoušky, například lukostřelba, museli jsme absolvovat cestu slepců, vylovit klíče z hluboké tůně s ledovou horskou vodou, hloubka cca. 2,5 m. A samozřejmě jsme museli nalovit zvěř k obědu, který jsme museli sami připravit. Všechny tyhle nesnáze, však stály za to, neboť na konci cesty nás čekala bohatá odměna. Faraónův poklad byl opravdu štědrý ke všem členům tábora. Po slavném návratu domů z této výpravy, nás čekala bohatá oslava a hodování.

Večer připravili členové našeho tábora různá vystoupení a hry pro pobavení nás všech. Všem se to velmi líbilo a taky se většina z nás do her a zábavy aktivně zapojila.

Dnešní noc je poslední na naší výpravě a zítra se opět nalodíme na koráby ve zdejším výpravu a odplujeme vstříc domovu. Doufáme, že vítr bude příznivý a bude nám foukat do plachet správným směrem.

P.S. Příjezd na Vsetín v 18.55 – nezapomeňte si vyzvednout své ratolesti.