Živý přenos mše svaté v naší farnosti v neděli 29. 3. 2020 v 9:00

Drazí farníci,

protože se z důvodu karantény nemůžeme účastnit mší svatých v našem kostele, připravili jsme pro Vás živý přenos přes internet. Z důvodů rekonstrukce našeho farního kostela sv. Jana Křtitele se tentokrát tento přenos uskuteční ze mše, která bude sloužena na faře a bude se živě přenášet na internet.

Svátosti během karantény

Drazí farníci,

dle posledních zpráv ohledně "distance socializování" smí být nejvýše 2 lidé pospolu se vzdáleností 2 m ... Ponechám stranou filozofický a teologický význam takového chování (nehledě na manželský)... Nikdo z nás, později narozených, nic takového nezažil.

 

info

Drazí, farníci, přátelé,

Uvědomuji si, jakou zátěží je pro vás rodiče starat se o děti doma, udržet si práci, a přežít ve zdraví tuto životní kalamitu jak psychicky tak finančně.

Důležité informace

Drazí farníci, Zdravím vás všechny v tomto podivném čase karantény, a ujišťuji Vás, že se modlím za celou farnost, abychom ve zdraví všichni prošli nečekanou zkušeností této světové pandemie. Jen několik informací pro Vás, kdo máte přístup k naší webové stránce, kterou – jak víte – obhospodařuje pan Marek Matůš. Jak víte, od 19. března je zakázán jakýkoliv mezi-osobní styk bez povinných roušek. Důsledkem je, že nemůžeme více celebrovat mše sv. ani na faře, dle příkazu arcibiskupství. Všechny intence budou přeadresovány.

Stránky