Ohlášky

Drazí farníci, bratři a sestry, dle zákona od pondělí 11. května je možné se sociálně scházet v počtu do 100 osob. Bezpečnostní pravidla však stále platí: povinná rouška, dezinfekční postřik rukou před a po návštěvě kostela, a pokud možno určitý odstup jeden od druhého. Mše mají být krátké, v čemž problémy nemáme. Zdůrazňuji dodržování pravidel, jelikož i přes jistou pochopitelnou laxnost v chování mnohých občanů po dlouhých týdnech karantény stále dochází k udávání, jak dokazují případy z okolních farností posledních dnů. Mše sv. ve všedních dnech nebudou samozřejmě problémem.

Stránky