Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ohlášky od 16.9.

intence od 16.9.

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Pouť do Svaté Země 8.10. - 15.10. 2018 s P. Jiřím Kučerou

VYPRODÁNA - bereme náhradníky !  Přihlaste se na favalasskapolanka@ado.cz    ...

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A., CSP ............ tel. 774-694-589

Nový ROZVRH mší svatých

                          

                                     POZOR !

Od 1.9.2017 budou všechny večerní mše sv. v 17:45,

jak v létě, tak v zimě. Čtvrteční mše sv. zůstává v 6:30

Pořad bohoslužeb

Obvyklý pořad bohoslužeb, který může být pozměněn. Přesný rozpis můžete nalézt v ohláškách na daný týden.

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko