Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ohlášky od 25.11. do 2.12.

ohlášky od 18.11. do 25.11.

intence od 25.11. do 2.12.

intence od 18.11. do 25.11.

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Administrátor: P. RNDr. Jiří Kučera, M.A., CSP ............ tel. 774-694-589

Pořad bohoslužeb

Obvyklý pořad bohoslužeb, který může být pozměněn. Přesný rozpis můžete nalézt v ohláškách na daný týden.

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko