Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ohlášky od 18.8. do 25.8.

intence od 18.8. do 25.8.

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

telefonní číslo farnosti (0420) 576-510-037

Nové číslo farnosti Valašská Polanka/Lužná/Pozděchov je 576 510 037

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko