Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ohlášky od 13.10. do 20.10.

intence od 13.10. do 20.10.

Varhanní Koncert 20.10. v 16:00

Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

telefonní číslo farnosti (0420) 576-510-037

Nové číslo farnosti Valašská Polanka/Lužná/Pozděchov je 576 510 037

Římskokatolická farnost
Valašská Polanka
P. Mgr. Jiří Kučera

Razítko